Kommunens uppgifter

 

Kommunstruktur

Din kommun - struktur

 

Kolla även upp avsnittet Demokrati om att hålla möte

Kommunstyrelse och nämnder

Kostnader i en familj jämfört med kostander i en kommun

Frågor om kommunen

Landskapsregeringen
 

Faktablad om bakgrunden till Ålands självstyrelse

Faktablad Åland idag

Folket bestämmer

Övningar

Frågor på Socrative om Ålands självstyrelse: ID SOC-17114502

Vårt samhälle

Ålänningens sång

Sångtexten

Sång utan ord