VARFÖR ETT DIGITALT LÄROMEDEL

Digitaliseringen av undervisningen kan ha mycket positiva effekter på elevernas lärande om verktygen är en naturlig del av ett pedagogiskt sammanhang. Ett bra digitalt läromedel  tar tillvara den digitala teknikens möjligheter att framställa och organisera kunskap på nytt sätt och som stöder olika sätt att lära.

 

Digitala läromedel skapar också möjligheter till samarbete - eftersom verktyget är uppkopplat mot Internet, och därmed ihopkopplat med klasskompisar och lärare. Dessutom hjälper det eleverna även utanför skoltid då de alltid har tillgång till läromedlet och kan använda de digitala färdigheter de lärt sig i skolan. Rätt använda stöder ett digitalt läromede kollaborativt, långsiktigt arbete och utvecklar elevens tänkande, fokuserar på kärnfrågorna i de fenomen som studeras och stöder utvecklingen av förmågan att lära sig.

 

Björn Sjödén pekar på några skäl till att använda digitala läromedel:

 

  • Ett uppenbart skäl att använda digitala läromedel är möjligheten att enkelt hålla dem uppdaterade. Uppenbart felaktig information undviks liksom uttryck och uppfattningar som kan uppfattas som sexistiska, rasistiska eller odemokratiska i gamla läromedel. Ett modernt digitalt läromedel hjälper läraren att bättre uppfylla kraven på en saklig undervisning i enlighet med aktuell läroplan.

  • Digitala läromedel ger också eleven utökade möjligheter. Dels får hen större autonomi i fråga om hur innehållet skall användas. Vill hen exempelvis se bilder innan läsning av text eller efteråt? Dels ger digitala läromedel möjligheter till stöd via exempelvis dyslexi-anpassade typsnitt, större text eller uppläst text. En sådan individualisering av förutsättningar för lärande bör enbart betraktas som positiva.

  • Digitala läromedel samlar också allt stoff på ett och samma ställe. Med en enda inloggning kommer eleven åt sina läromedel från alla platser, och från alla typer av enheter hen vill, såväl dator som mobiltelefon.

  • De låter lärare vara lärare. Digitala läromedel frigör tid. Istället för att ägna tid åt att granska och komplettera gamla och utdaterade läromedel eller att själv producera läromedel, kan läraren göra det som är kärnan i yrket, nämligen undervisa.

 

Samhällskunskap är ett ämne som handlar om kritiskt tänkande, granskande och tolerans och där fyller digitala läromedel en viktig funktion.

 

 

Mer information hittas bl.a. i ett inlägg av Bo Kristoffersson