UTMANANDE UNDERVISNING

Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License by mrmayo

Utmanande undervisning utvecklar elevers tänkande och ansträngning och fokus ligger på att öka elevers medvetenhet om hur viktig den egna ansträngningen är för lärande. Lösningen är att skapa förutsättningar som väcker och vägleder elevers nyfikenhet. Utmanande undervisning utgår från följande fem centrala begrepp som resulterar till en effektiv utbildning i självständigt tänkande och tron på sig själv att klara svåra utmaningar.

 

 • Återkoppling
  Återkoppling hjälper eleverna att närma sig sina lärandemål. Det är den enskilt mest prestationshöjande faktorn. Elever som får återkoppling har lättare att koncentrera sig och inte ge upp vilket leder till högre grad av ansträngning.
   

 • Ansträngning
  Inte ge upp! Elevens ansträngningar är produkten av hur högt de värderar lärandemålet multiplicerat med nivån på deras förväntningar om att uppnå målet.
   

 • Ansträngning är en avgörande faktor för hur långt en elev når. Pedagogens ansvar är att skapa ett ”klassrum” där elever tar sig an svåra uppgifter och inte ger upp. Vare sig språk eller uppgifter ska förenklas. Rätt återkoppling ges i rätt tid för då anstränger sig eleverna mer och vågar anta utmaningar. 
   

 • Utmaning
  Elever som utmanas och tränar sig i att anstränga sig når högre
  mål och därmed ökar självkänslan vilket leder till att de vågar misslyckas med uppgifter och därefter ta sig an samma uppgift igen. I ett klassrum med mer utmaningar når alla elever högre mål. 
   

 • Reflektion
  Lär eleverna hur de ska tänka, fråga, argumentera och utmana elevernas tänkande.

 

 

Mer information finns bl.a. på

 

Givande om att utmana tänkandet  

 

Utmanande undervisning ökar elevens ansträngningar

 

James Nottingham's Learning Challenge (Learning Pit) animation:

 

Utmanande undervisning i klassrummet