PEDAGOGISKA MODELLER

I de lektionstips som finns under rubrikerna för de olika avsnitten i läromedlet finns hänvisning till en mer ingående beskrivning av de undervisningsmetoder som står som modell. 

Ansvarig utgivare

 

Ålands landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen