Syftet med det digitala läromdlet är att samla material som används sedan år tillbaka i den åländska grundskolan på ett och samma ställe, lättillgängligt för både elever och lärare. 

 

Under sammanställningen av materialet har följande tre perspektiv varit i fokus:  

  • Användarperspektivet - hur ser gränssnittet ut mellan användaren och resursen?

  • Pedagogisk kvalitet - särskilda möjligheter och begränsningar för eller i materialet

  • Didaktiskt perspektiv - lärande- och bedömningspotential

 

Följande frågor har då varit aktuella:

  • Utvecklar eleven sin mediekompetens genom resursen?

  • Kan resursen anpassas till enskilda elevers behov?

  • Bidrar interaktiviteten i den att fånga/stärka elevens ämnesintresse?

  • Vilka möjligheter till kommunikation och interaktion ger den?

  • Vilka förmågor kan eleven utveckla med den?

 

Materialet kan omarbetas för att passa den egna gruppen.

 

Bilder och deras användning

Alla bilder med Creative Commons licens (cc-licens) ska användas i enlighet med respektive licens. Om bilden är Copyrightskyddad får den inte användas i annat än dess ursprungliga sammanhang och med tillstånd av copyrightinnehavaren. Alla bilder har ett litet ”i” i övre högra hörnet där man kan få mera information om bilden.

 

Källor

Källorna till texterna är i huvudsak de länkar som finns i länksamlingen på respektive sida. Därför har källorna inte angivit separat.

 

Wikipedia

I läromedlet finns ett antal länkar till Wikipedia. I dessa fall har det visat sig att länkarna varit tillförlitliga. Naturligtvis är det ändå viktigt att granska dem, då det är aktuellt i undervisningen.

 

 

 

UPPLÄGGET I DET DIGITALA LÄROMEDLET