KOLLABORATIVT LÄRANDE

Kollaborativt lärande – även kallat samarbetslärande –är en metod där två eller fler personer lär sig eller försöker lära sig något tillsammans.  Den utgår ifrån att lärande sker bäst i ett socialt sammanhang, utifrån en kollektiv kunskapsbildning och delad expertis. Lärandet bygger i hög grad på studenternas egen aktivitet, självständighet och samarbetsförmåga.

 

I den kollektiva kunskapsbildningen utvecklar eleverna sina tankar och konstruerar kunskap tillsammans. De får kommentarer och nya idéer av gruppen och måste också reflektera över sitt eget tänkande.  Personer som sysslar med kollaborativt lärande, till skillnad mot enskilt lärande, drar nytta av varandras kunskaper och kompetenser (frågar varandra om information, utvärderar varandras idéer, övervakar varandras arbete etc).

 

Man kan säga att kollaborativt lärande hänvisar till metoder och miljöer där elever engagerar sig i en gemensam uppgift där varje individ förlitar sig på och räknar med varandra. Dessa inkluderar både öga mot öga konversationer och datorbaserade diskussioner (online forum, chat-rum etc).

Metoden sätter elevernas eget lärande och inte lärarens undervisning i fokus. 

 

Grundtanken med kollaborativt lärande är att studerande på ett såväl strukturerat som flexibelt sätt stimuleras till att utnyttja varandra som resurser för att utveckla kompetens inom såväl teoretisk som verksamhetsinriktad och praktisk utbildning. Nyckelord är samverkan, stöd, reflektion, kritiskt tänkande och feedback. Modellen har mycket gemensamt med andra pedagogiska modeller som stimulerar till ett självstyrt lärande, som till exempel PBL.

 

I den här filmen berättar Christian Lundahl om elevaktivering och kamratbedömning.