BLOOMS TAXONOMI

Blooms taxonomi beskriver olika steg i lärandet. 

Taxonomin är ett kategoriseringssystem som innefattar två dimensioner: en kunskapsdimension och en dimension som beskriver den inre kognitiva processen. 

De kognitiva färdigheterna kan presenteras hierarkiskt, d.v.s. som en trappa, se bilden till vänster.

 

Minnas

Den studerande visar att han/hon kan återge faktakunskaper som han memorerat. Hjälpfrågor: Vad? Vem? Hur skulle du definiera?

 

Förstå 

Den studerande visar att han/hon förstår relationer och samband i det kunskapsstoff han/hon lärt sig. Hjälpfrågor: Vad är det viktigaste i artikeln? På vilket sätt skiljer sig/liknar teorierna varandra?

 

Tillämpa

Den studerande har omvandlat kunskaperna till generella principer och kan tillämpa kunskaperna på nya ämnesområden. Hjälpfrågor: Hur kan du tillämpa...?

 

Analysera

Den studerande kan analysera fram beståndsdelar i en helhet, organisera, kan hitta det viktiga och se mönster. Hjälpfrågor: Vilka bevis hittar du som stöder…?

 

Värdera 

Den studerande förmår utvärdera idéer, kunskap, metoder och lösningar. Hjälpfrågor: Vad är din åsikt om..?

 

Skapa 

Den studerande kan producera och skapa något eget och relativt unikt (förena begrepp på ett nytt sätt). Hjälpfrågor: Vad händer om…? Hur kan vi förbättra / lösa problemet?

 

Här finns tips om vilka digitala verktyg som kan stöda Blooms taxonomi.