KÄLLKRITISK GRANSKNING

Källkritisk granskning och upphovsrätt även ur pedagogiskt perspektiv

 

I läromedlet finns ett stort antal länkar som är kontrollerade men som lärare behöver du ändå kontrollera dem eftersom det med all säkerhet uppstår möjligheter till nya fakta och aktuella händelser via det informationsflöde som omger oss. Läraren har en viktig uppgift i att lära eleverna att kritiskt granska och värdera innehåll och källor. Ett digitalt läromedel innebär alltså nya källkritiska utmaningar både för lärarna och för eleverna som all skall ha nytta av att använda materialet.

 

Det är positivt att dagens elever får lära sig granska de källor de möter i skolan och på så sätt skapa förutsättningar för att eleverna på ett naturligt sätt utvecklar sin förmåga att kritiskt granska och inse konsekvenserna av olika alternativ.

 

I manualen "Att värdera webbplatser själv" finns praktiska och handfasta tips för kritisk granskning av information på internet. Den kan användas som studiematerial och praktisk handledning. På Kolla Källans webbplats finns även ytterligare information och arbetsmaterial för lärare om källkritik, etik och upphovsrätt.

 

Cia Valve på Ålands yrkesgymnasium har gjort en bra instruktionsfilm. 

 

Upphovsrätt för bilder frågor och svar 

 

Upphovsrätt och Creative Commons - om att ge andra rätt att använda material man själv producerat

 

Bilder - Upphovsrättsguide för lärare

 

Texter - Upphovsrättsguide för lärare

Musik - Upphovsrättsguide4 för lärare