ETT DIGITALT LÄROMEDEL

Digitala läromedel är så mycket mer än en bok – de erbjuder individualisering och omedelbar återkoppling samt aktualitet. De är läromedel som kan användas flexibelt enligt elevens kunskapsnivå, intresse och behov.
Läromedlet är, förutom att ha bilder och texter, interaktivt med rörliga bilder och ljud, ger möjlighet till individanpassad undervisning och har olika funktioner för lärare och elever. Läromedlet känner eleven och vet hur hen vill ha det – uppläsning, teckenstorlek, bokmärken, arbetssätt. Ett digitalt läromedel kan därför ge stora möjligheter att anpassa elevernas studier efter deras personliga förutsättningar och förkunskaper.

Det digitala läromedlet i samhällskunskap på Åland för årskurs 4-6 har ovanstående ambition men på grund av omständigheter som inte var förutsägbara finns materialet tyvärr ännu bara som en webbplats. Det återstår därför en hel del arbete innan målet är nått.