BAKGRUND

Från och med läsåret  2007-08 trädde en revidering av läroplanen i Samhällskunskap ikraft och från fältet kom ett starkt behov av ett tidsenligt anpassat läromedel för den åländska skolan i samhällskunskap. Det skolorna hade att tillgå när det gällde undervisningen i det som är specifikt för det åländska samhället var ”Åland – hembygdskunskap för åk 3-6”av Sture Gustafsson (1982) och ”Det åländska samhället” av Kurt Lindh (1984).

 

PowerPoint-presentationer, webbsidor, länksamlingar, digitala kartor, ljud- eller videoklipp, bloggar och wikis är numera självklara inslag i många av landskapets klassrum. Detta faktum och bristen på ett tidsenligt läromedel ledde till att lärare producerade egna lärresurser, samt att lärare i olika grad valde hur mycket tid som lades på samhällskunskap kontra historia.

 

Ovanstående ledde till att Ålands landskapsregering samlade intresserade lärare till en diskussion om möjligheterna till att skapa ett åländskt läromedel i samhällskunskap för årskurs 4-6 och årskurs 7-9 och på så sätt ta vara på det material som producerats och produceras ute på skolorna och för att flera skulle få del av materialet. Intresset var stort även om lärarna inte i någon högre grad delade med sig. Det beslöts då att ge Siw Kyrkslätt-Henriksson i uppdrag att samla in och sammanställa material för detta ändamål.

 

Under arbetes gång har berörda lärare haft möjlighet att ta del av, bidra med och kommentera materialet.