Åland i EU

En bok som kortfattat förklarar vad EU är och hur EU arbetar. Den innehåller intressanta fakta och illustrationer som ger en levande bild av Europa

 

Lärarrummet innehåller material för åldersgruppen 9-12 år. Där finns material om vad EU gör, hur det började och hur det fungerar

Europainformationen erbjuder lärare och studerande olika typer av informationsmaterial om EU. Materialet är tänkt att stöda undervisningen och inlärningen. Allt material är gratis och fritt tillgängligt.