Lärarhandledning till Samhällskunskap på Åland, åk 4-6 och 7-9. Läromedlet Det åländska samhället hittar du här

 

Materialet har samlats in och sammanställts av Siw Kyrkslätt-Henriksson.

 

Lärare från den åländska grundskolan har bidragit med material.

 

 

Ansvarig utgivare

 

Ålands landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen